Vragen van het lid Omtzigt(CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een computerstoring bij KPN (ingezonden 6 april 2010).