Vragen van de leden Willemse-van der Ploeg en Jonker (beiden CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel «Bejaarde homo's terug in de kast» (ingezonden 6 april 2010).