Laatste documenten binnen dossier 30655


29-07-2008

KST121357 Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet); Nota naar aanleiding van het nader verslag

Herdruk in verband met toevoeging van de ondertekening.z

Kamerstuk 2006-2007 KST121357

20-09-2007

KST110118 Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet); Brief over toezicht door DNB op beleggingen door pensioenfondsen in hedgefondsen

benadering van het toezicht van DNB, op basis van een principles based benadering. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is of pensioenfondsen het risicobeheer van hun beleggingen op een adequate wijze invullen.

Kamerstuk 2006-2007 KST110118

BLG13103 Beleidsregel uitgangspunten beoordeling risicobeheer van alternatieve beleggingen

Bijlage BLG13103

19-07-2007

KST109331 Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet); Brief minister over indexatielabel

In deze brief gaat minister Donner (SZW) in op de ontwikkeling van het zogenoemde indexatielabel, de beeldende en kwalitatieve maatstaf waarin de informatie over de toekomstige toeslagverlening (de verhoging van pensioenrechten en -aanspraken) moet worden uitgedrukt. Tevens legt hij uit waarom invoering op 1 januari 2008, zoals de Kamer had gevraagd, niet mogelijk is en geeft hij aan welke stappen nog moeten worden genomen om het label volledig gebruiksklaar te maken.

Kamerstuk 2006-2007 KST109331

09-03-2007

KST105706 Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet); Brief minister

(5) afrondende conclusies.

Kamerstuk 2006-2007 KST105706

30-01-2007

KST104675 Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet); Verslag algemeen overleg op 19 december 2006 over concepten van regelingen parameters pensioenfonds en toeslagenmatrix

de uitkomst van het overleg tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Nederlandsche Bank en de Stichting van de Arbeid op 11 december 2006 over de reactie van de Stichting van de Arbeid op deze concepten (kamerstuk 30413, nr. 92).

Kamerstuk 2006-2007 KST104675

29-11-2006

BLG10510 Concept ontwerpbesluit Toeslagenmatrix

Bijlage BLG10510

BLG10511 Toelichting bij de ministeriele regeling toeslagenmatrix

Bijlage BLG10511

KST103338 Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet); Brief minister ter aanbieding Regeling parameters pensioenfondsen en de Regeling toeslagenmatrix

Beide conceptontwerpbesluiten zijn als bijlage bij deze brief gevoegd. Ze strekken beide tot tot uitvoering van de Pensioenwet. Ook de toelichting bij Regeling toeslagenmatrix is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Kamerstuk 2006-2007 KST103338

BLG10509 Concept ontwerpbesluit Regeling parameters pensioenfondsen

Bijlage BLG10509

23-10-2006

KST102075 Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet); Amendement dat bepaalt dat de parameters t.b.v. het financieel toetsingskader i.h.k.v. de invoering van de Pensioenwet voor de periode 1 januari - 31 december 2009 via een ministeriƫle regeling worden vastgelegd

Dit in tegenstelling tot de in artikel 131a Pensioenwet vastgelegde procedure. Tevens roept dit amendement voor de minister de verplichting in het leven om, alvorens deze regelingen te wijzigen, hierover advies te vragen aan de in artikel 131a bedoelde commissie.

Kamerstuk 2006-2007 KST102075

18-08-2006

KST99806 Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet); Memorie van toelichting

toetsen van De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) en Actal.

Kamerstuk 2005-2006 KST99806

KST99805 Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet); Voorstel van wet

meer inhoudelijke aanpassingen zoals die van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) en van de wetgeving waarin de fiscale behandeling van pensioen is geregeld.

Kamerstuk 2005-2006 KST99805

KST99807 Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2005-2006 KST99807

KST99804 Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2005-2006 KST99804